Milton, et dikt

Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
288
ISBN: 
9788274882669
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Geir Uthaug
Gjendikter: 
Geir Uthaug
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

En visjonære poeten og billedskaperen William Blake (1757–1827) er et av de store unntaksmennesker i historien. Han bekjempet alt som kunne innsnevre bevisstheten, var motstander av rasjonalismen og skapte en personlig mytologi som belyser motsetningene og samspillet i menneskesinnet. Få steder er dette belyst så sterkt som i Milton (påbegynt ca. 1804) som her foreligger på norsk for første gang. Med beskrivelsen av strid-ende sjelskrefter plasserer han de åndelige kampene i menneskets sinn, som er hjemmehørende i evigheten. Diktet beskriver poeten Milton som fra sin plass blant de evige reiser til «den evige død», dvs. jorden, for å rette en stor feiltagelse, nemlig at menneskets seksuelle lyst stammer fra fallet. Blake gikk veien fra troen på ytre forandring i form av revolusjoner til troen på indre forandring ved oppvåkning av Kristus-kraften i mennesket, «den menneskelig guddomsform». Verket, som ikke kom i bokform i Blakes levetid, ble produsert av kunstneren selv som grafiske håndkolorerte blad i noen få eksemplarer. Det er første gang et komplett verk av Blake gjengis på norsk med samtlige plater i farger, det poeten Swinburne kalte «Blakes strålende innfatning».