Bürger, Gottfried August

Det er omstridt hvem som er opphavsmann til de nedskrevne Münchhausen-fortellingene som har versert i flere varianter og formater fra tidlig i 1760-årene. En kandidat er den begavede litterat og mindre begavede svindler, Rudolph Erich Raspe (1736–1794), som utga et Münchhausen-verk i 1785, på engelsk. Kantianeren Gottfried August Bürgers bok kom året etter, på tysk. Hans versjon er blitt stående som den litterært mest høyverdige og har dannet utgangspunktet for oversettelse til en rekke andre språk. Münchhausens fornøyelige fortellinger finnes nå på over 30 språk, i over 1000 utgaver. Denne utgaven er en oversettelse av Bürgers verk i sin helhet. 

Gottfried August Bürger (31. desember 1747 i Molmerswende ved Halberstadt – 8. juni 1794 i Göttingen) var tysk dikter. Bürgers skjebne synes ublid. To ganger enkemann, tredje gang skilt ved dom. To barn døde. Depresjoner, uhelse. Det trer frem et bilde av Bürger som sykelig, fattig, ulykkelig. Og fire år etter hans død avslører en biografi av Ludwig Christoph Althof (1758–1832) at Bürger er oversetteren av Raspes Münchhausen-tekster og dermed tillike den hemmelige forfatter av den tyske Münchhausenboken fra 1786.

 

Bibliografi