Jæger, Hans

Hans Jæger (1854–1910) var en norsk forfatter, anarkist og en sentral skikkelse i det intellektuelle miljøet i Kristiania på 1880-tallet. Han studerte filosofi og var sterkt influert av Kant, Fichte og Hegel. Inspirert av Émile Zolas naturalistiske kunstteori, skrev han romanen Fra Kristiania-Bohêmen (1885) som ble beslaglagt. Jæger fikk en dom på seksti dagers fengsel og en større pengebot. Beslagleggelsen førte til en omfattende debatt om ytringsfrihetens grenser. Da han senere kom til Paris knyttet Jæger kontakt med anarkistiske miljøer, og skrev det som skulle bli hans filosofiske hovedverk, Anarkiets Bibel (1906). 

Bibliografi