Kipling, Rudyard

Joseph Rudyard Kipling, født 1865 i Bom­bay, var en engelsk forfatter og Nobel­­­pris­vinner i litteratur (1907). Han skrev roma­ner, novel­ler, dikt og barne­bøker – noe som mot slutten av 1800-tallet gjorde ham til en berømthet i England. Blant hans best kjente prosaverk kan særlig nevnes Jungelboken og Den andre jungelboken, Kim og Just So Stories. Mange av hans mest populære dikt, som «Mandalay», «If» og «Gunga Din» er samlet i Barrack-Room Poems. Kipling døde i 1936.

Bibliografi