Megaard, John

John Megaard (f. 1945), filolog med magistergrad i slavisk filologi. Han har vært lektor i vidergående skole og har publisert en rekke artikler om utviklingen av den islandske saga­­litteraturen. Særlig har han vært opp­tatt av spørsmålet om sagaenes politiske tendens og spørsmålet om hvem forfatterne har vært.

Bibliografi