Nilsen, Rudolf

Rudolf William Nilsen (1901–29), født og oppvokst i Kristiania, beskrives gjerne som en av Norges viktigste arbeiderdikter og er særlig kjent for sine skildringer av livet på Oslos østkant. Han debuterte i 1925 med diktsam-lingen På stengrunn, og rakk kun å utgi denne og På gjensyn før han døde av tuberkulose under et opphold i Paris, bare 28 år gammel. Hverdag, Rudolf Nilsens tredje diktsamling, ble utgitt posthumt.

Bibliografi