Nooteboom, Cees

Cees Nooteboom (født 1933) er kjent for sine romaner, essays og reisebeskrivelser, men selv betrakter han seg først og fremst som lyriker. Han har gitt ut ti diktsamlinger, med dikt som nærmest kan betegnes som meditasjoner eller filosofiske drøftelser. Nooteboomer en forfatter som lar inntrykk fra andre kulturer nedfelles både i sin poesi og sin prosa. Som poet er han en utpreget elektiker, som samtidig fremviser en stor varasjon og spennvidde i sin lyriske produksjon. 

Bibliografi